โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สกายไฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ สมุทรปราการ 10280

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-47(1)-1/55สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท สกายไฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สกายไฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิต สบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 7 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 04701

โรงงานประเภท: 32000000

เงินทุน: 48 บาท

คนงาน: 98 คน

แรงม้า: 24241 แรงม้า

TSIC: 17 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 10000000

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท