โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ศิริภัณฑ์ แพลนท์ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น คานคอนกรีต เสาคอนกรีต เสาไฟฟ้า อยู่ที่ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-259/56นศ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศิริภัณฑ์ แพลนท์ คอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศิริภัณฑ์ แพลนท์ คอนกรีต จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น คานคอนกรีต เสาคอนกรีต เสาไฟฟ้า

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 33827 เลขที่ดิน 56 11 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 17600000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 188.4 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 1 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท