โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ศิริพร โลหะกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ อัดเศษโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง อยู่ที่ บางบัวทอง นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(11)-7/55นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศิริพร โลหะกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศิริพร โลหะกิจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125551013056

ประกอบกิจการ: อัดเศษโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง

สถานที่ตี้ง: 15/9 5 ละหาร บางบัวทอง-สุพรรณฐูณ๊ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06411

เงินทุน: 19500000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 424 แรงม้า

TSIC: 37100

วันที่ใบอนุญาต: 17 ธ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท