โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ศรีสยามอุปกรณ์การเกษตร จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เทปน้ำพุ่ง อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-97/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีสยามอุปกรณ์การเกษตร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศรีสยามอุปกรณ์การเกษตร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เทปน้ำพุ่ง

สถานที่ตี้ง: 117 4 กระทุ่มล้ม 27 พุทธมณฑลสาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220

โทรศัพท์: 028141788

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 2000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 155.1 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 2 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท