โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20220026125625

ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215540001395

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-12/62จบ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 399/9 1 จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์: 038-029221-3

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 20225000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 68 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 30 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 11625000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท