โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วิโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและเครื่องใช้จากพลาสติก อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20210101025626

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215553004223

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-35/62รย

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและเครื่องใช้จากพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 24/6 2 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 24500000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 479 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 22 เม.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 4500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท