โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วิน ฟาสต์เนอร์ส แมนูแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสกรู ตะปู ตะปูเกลียว และน๊อต อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(6)-7/61ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิน ฟาสต์เนอร์ส แมนูแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิน ฟาสต์เนอร์ส แมนูแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: สป.042131

ประกอบกิจการ: ผลิตสกรู ตะปู ตะปูเกลียว และน๊อต

สถานที่ตี้ง: 105/6 3 บางนา-ตราด ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06406

เงินทุน: 31270198 บาท

คนงาน: 16 คน

แรงม้า: 252.63 แรงม้า

TSIC: 25952

วันที่ใบอนุญาต: 27 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1270198 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท