โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วาย เจ เอ็กซ์ พรีซิชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (ฝาครอบ HARD DISK) อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740027925624

ชื่อโรงงาน: บริษัท วาย เจ เอ็กซ์ พรีซิชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วาย เจ เอ็กซ์ พรีซิชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745561005549

ทะเบียนเดิม: จ3-73-2/62สค

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (ฝาครอบ HARD DISK)

สถานที่ตี้ง: 55/4 6 คลองมะเดื่อ 13 เศรษฐกิจ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07300

เงินทุน: 5800000 บาท

คนงาน: 29 คน

แรงม้า: 290.46 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 31 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท