โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-77(2)-65/56ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135545004148

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

สถานที่ตี้ง: 601 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 733063963 บาท

คนงาน: 81 คน

แรงม้า: 2351.17 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 18 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 102958259 บาท

มูลค่าอาคาร: 160000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 35000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 435105704 บาท