โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วังจุฬา จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น แผ่นยางกันโคลนรถยนต์ ยางรองแท่นพักเท้าจักรยานยนต์ อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 91140025625629

ชื่อโรงงาน: บริษัท วังจุฬา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วังจุฬา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135546005920

ทะเบียนเดิม: ข3-52(4)-7/62อย

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น แผ่นยางกันโคลนรถยนต์ ยางรองแท่นพักเท้าจักรยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 129/31 3 – – วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์: 029960890

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05204

เงินทุน: 30170000 บาท

คนงาน: 54 คน

แรงม้า: 778.6 แรงม้า

TSIC: 22199

วันที่ใบอนุญาต: 30 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 9019500 บาท

มูลค่าอาคาร: 7380500 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 11770000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท