โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ลี้ฮะหลีน้ำมันปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันจากพืช เช่น ผลปาล์ม มะพร้าวแห้ง อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-7(1)-37/56ปข

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลี้ฮะหลีน้ำมันปาล์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลี้ฮะหลีน้ำมันปาล์ม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0775553002137

ประกอบกิจการ: สกัดน้ำมันจากพืช เช่น ผลปาล์ม มะพร้าวแห้ง

สถานที่ตี้ง: 240 6 เพชรเกษม ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00701

เงินทุน: 31500000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 486.32 แรงม้า

TSIC: 10491

วันที่ใบอนุญาต: 16 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 7500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 16000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท