โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ลิตเติ้ล บัตเตอร์ฟลาย จำกัด

ประกอบกิจการ 117 อยู่ที่ เลย 42120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-12(11)-1/55ลย

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลิตเติ้ล บัตเตอร์ฟลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลิตเติ้ล บัตเตอร์ฟลาย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำไอศกรีม

ประกอบกิจการ: 117

สถานที่ตี้ง: 9 – – โป่ง ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์: 01211

โรงงานประเภท: 3500000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 51 คน

แรงม้า: 15203 แรงม้า

TSIC: 29 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 2500000

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท