โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก ผลิตถุงพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และบดย่อยเศษพลาสติก อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20210009925620

ชื่อโรงงาน: บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215545001369

ทะเบียนเดิม: จ3-53(1)-5/62รย

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก ผลิตถุงพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และบดย่อยเศษพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 165/3 2 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 80000000 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 498.5 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 14 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท