โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-1/60สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105525018640

ประกอบกิจการ: ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 149/297 13 เพชรเกษม 95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 16200000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 182.5 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 6 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ: 27 มกราคม 2560

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท