โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยู.เค.เปเปอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำแผ่นกระดาษลูกฟูกและทำกล่องกระดาษ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-39-6/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.เค.เปเปอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู.เค.เปเปอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105557128173

ประกอบกิจการ: ทำแผ่นกระดาษลูกฟูกและทำกล่องกระดาษ

สถานที่ตี้ง: 12/12 4 สุคนธวิท 25 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03900

เงินทุน: 75000000 บาท

คนงาน: 100 คน

แรงม้า: 2298 แรงม้า

TSIC: 17020

วันที่ใบอนุญาต: 25 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 25000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท