โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยูนิคไพร์ด จำกัด

ประกอบกิจการ การพิมพ์ การทำแฟ้ม หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-41(1)-22/56

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิคไพร์ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิคไพร์ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105537007681

ประกอบกิจการ: การพิมพ์ การทำแฟ้ม หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์

สถานที่ตี้ง: 223,225,227,229 เอกชัย 94 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04101

เงินทุน: 10000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 40 แรงม้า

TSIC: 17092

วันที่ใบอนุญาต: 12 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ: 12 พฤศจิกายน 2556

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท