โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 79/1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10510

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-76/55

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ประกอบกิจการ: 79/1

สถานที่ตี้ง: เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 29000000

เงินทุน: 16 บาท

คนงาน: 84 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 28 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 23000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท