โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ยงถัง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็ก เช่น เครื่องเรือน เครื่องตบแต่ง รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในอาคาร การทำสุขภัณฑ์เหล็ก เครื่องทองเหลือง ใช้ในการต่อท่อหรือประกอบวาล์วหรือท่อ, การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-62-4/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยงถัง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยงถัง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็ก เช่น เครื่องเรือน เครื่องตบแต่ง รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในอาคาร การทำสุขภัณฑ์เหล็ก เครื่องทองเหลือง ใช้ในการต่อท่อหรือประกอบวาล์วหรือท่อ, การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ

สถานที่ตี้ง: 55 11 ดอนตูม บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06200

เงินทุน: 5000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 445 แรงม้า

TSIC: 24209

วันที่ใบอนุญาต: 23 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท