โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เมืองพะเยา พะเยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-252/56พย

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0565556000242

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน เลขที่ 1648 เลขที่ดิน 140 0 พะเยา-เชียงคำ(1021) แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์: 081 8823366

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 32000000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 48 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 19 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท