โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฟีดโฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ วิตามิน, วิตามินผง, คอลลาเจน อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-46(3)-3/56ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟีดโฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟีดโฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125551004812

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ วิตามิน, วิตามินผง, คอลลาเจน

สถานที่ตี้ง: 59/5 8 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04603

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 25 คน

แรงม้า: 9.23 แรงม้า

TSIC: 21001

วันที่ใบอนุญาต: 3 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท