โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พี.อี.แอนด์ พี เทค จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-68-16/56

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.อี.แอนด์ พี เทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.อี.แอนด์ พี เทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105522012993

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

สถานที่ตี้ง: 180/3 พุทธบุชา 36 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06800

เงินทุน: 85000000 บาท

คนงาน: 43 คน

แรงม้า: 484.65 แรงม้า

TSIC: 28261

วันที่ใบอนุญาต: 9 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 2 มกราคม 2557

มูลค่าที่ดิน: 35000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท