โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกาแฟคั่ว อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-12(2)-3/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตกาแฟคั่ว

สถานที่ตี้ง: 347/66 9 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01202

เงินทุน: 10600000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 60.15 แรงม้า

TSIC: 10761

วันที่ใบอนุญาต: 1 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท