โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พัทร พรีซิชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต สกรู น๊อต อะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110005125623

ชื่อโรงงาน: บริษัท พัทร พรีซิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พัทร พรีซิชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-64(9)-1/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิต สกรู น๊อต อะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร

สถานที่ตี้ง: 190/16 8 สุขสวัสดิ์ 84 สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 081-9397602

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06409

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 174 แรงม้า

TSIC: 25992

วันที่ใบอนุญาต: 7 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท