โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พัชณี จำกัด

ประกอบกิจการ 67/2 อยู่ที่ อ่างทอง 14000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-23(1)-3/55อท

ชื่อโรงงาน: บริษัท พัชณี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พัชณี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ที่นอน,ผ้าปูที่นอน

ประกอบกิจการ: 67/2

สถานที่ตี้ง: 5 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 081-9892280

โทรศัพท์: 02301

โรงงานประเภท: 1612800

เงินทุน: 38 บาท

คนงาน: 129.5 คน

แรงม้า: 17210 แรงม้า

TSIC: 26 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 26 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 112800 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท