โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20140266425628

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนพาณิชย์: 0107544000108

ทะเบียนเดิม: จ3-81(3)-2/62อย

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต

สถานที่ตี้ง: 71/1 2 – พหลโยธิน กม.78 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 08103

เงินทุน: 230220000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 64.42 แรงม้า

TSIC: 32501

วันที่ใบอนุญาต: 11 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 225000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4220000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท