โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บี.พี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ 11/89 อยู่ที่ ปทุมธานี 12150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(1)-2/55ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท บี.พี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บี.พี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำผลิตภัณฑ์โลหะ,ประกอบโครงสร้างเหล็ก,ภาชนะบรรจุ เช่น ถังน้ำมัน,ถังก๊าซ LP-G

ประกอบกิจการ: 11/89

สถานที่ตี้ง: 20 เทศบาล 25 นิมิตใหม่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 06401

โรงงานประเภท: 25278000

เงินทุน: 35 บาท

คนงาน: 344 คน

แรงม้า: 28120 แรงม้า

TSIC: 13 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 5000000

มูลค่าที่ดิน: 8478000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท