โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บีเจเจ ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก (ผลิตและประกอบหมวกกันน็อค) อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-46/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเจเจ ซัพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเจเจ.ซัพพลาย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105555069901

ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก (ผลิตและประกอบหมวกกันน็อค)

สถานที่ตี้ง: 75/5 8 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 30082000 บาท

คนงาน: 19 คน

แรงม้า: 494 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 11 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 11632000 บาท

มูลค่าอาคาร: 13000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 450000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท