โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 29 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-70-14/55สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และประกอบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น

ประกอบกิจการ: 29

สถานที่ตี้ง: 20 ศรีทองสุข 2 เทพารักษ์ กม.12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 07000

โรงงานประเภท: 70000000

เงินทุน: 35 บาท

คนงาน: 208.5 คน

แรงม้า: 29121 แรงม้า

TSIC: 22 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 25000000

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท