โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแต่งสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20140024225625

ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105560138443

ทะเบียนเดิม: จ3-77(1)-3/62อย

ประกอบกิจการ: ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแต่งสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง

สถานที่ตี้ง: 33/4 2 – – หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์: 084-3602751

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07701

เงินทุน: 10000000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 497 แรงม้า

TSIC: 29109

วันที่ใบอนุญาต: 29 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท