โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำอัดลม อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-20(3)-1/61ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ฉช.004295

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำอัดลม

สถานที่ตี้ง: 5 10 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 2003

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 294.17 แรงม้า

TSIC: 11042

วันที่ใบอนุญาต: 14 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท