โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-22(2)-1/60สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745536001349

ประกอบกิจการ: ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย

สถานที่ตี้ง: 228/425 6 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 02202

เงินทุน: 37000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 97 แรงม้า

TSIC: 13111

วันที่ใบอนุญาต: 6 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ: 27 มกราคม 2560

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 7000000 บาท