โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท นครพิงค์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่นท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น อยู่ที่ นาหว้า นครพนม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20480256825621

ชื่อโรงงาน: บริษัท นครพิงค์คอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นครพิงค์คอนกรีต จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-58(1)-157/62นพ

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่นท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: โฉนดเลขที่12682 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 68.1 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 3 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท