โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ธีร์จุฆา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ เสาไห้ สระบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20190261725621

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธีร์จุฆา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธีร์จุฆา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0195558001819

ทะเบียนเดิม: จ3-50(4)-38/62สบ

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 10507และ 10509 12 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 18160

โทรศัพท์: 0932519962

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 5500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 465.5 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 9 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท