โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-195/55พล

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 4865 6 – – สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 6400000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 110 แรงม้า

TSIC: 26951

วันที่ใบอนุญาต: 25 ธ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท