โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ที ทีบี อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตถุงพลาสติกพร้อมพิมพ์ อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-53(4)-2/59

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที ทีบี อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที ทีบี อินดัสทรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105546042051

ประกอบกิจการ: การผลิตถุงพลาสติกพร้อมพิมพ์

สถานที่ตี้ง: 118/4 อนามัยงามเจริญ 33 พระรามที่ 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02-4179701

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 6500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 48 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 19 ส.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ: 19 ส.ค. 2559

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท