โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ การทำภาชนะบรรจุ, บรรจุภัณฑ์พลาสติกและฟอยล์ (ม้วนและซอง) อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740209025623

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115558003099

ทะเบียนเดิม: จ3-53(4)-39/62สค

ประกอบกิจการ: การทำภาชนะบรรจุ, บรรจุภัณฑ์พลาสติกและฟอยล์ (ม้วนและซอง)

สถานที่ตี้ง: 99/77 2 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 081-8561460

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 43875000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 488 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 15 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 12360000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8640000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 16365000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6510000 บาท