โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแป้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกชนิด อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(5)-1/61สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตแป้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกชนิด

สถานที่ตี้ง: 888/114 19 ยิ่งเจริญโครงการ2 บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00905

เงินทุน: 5500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 112.96 แรงม้า

TSIC: 10616

วันที่ใบอนุญาต: 9 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท