โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทอพ ซิลิกา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน คัดแยกทราย ร่อนทราย และลำเลียงดินทราย อยู่ที่ โนนไทย นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-91/61นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทอพ ซิลิกา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทอพ ซิลิกา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105560118108

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน คัดแยกทราย ร่อนทราย และลำเลียงดินทราย

สถานที่ตี้ง: 0 4 โคกกรวด-โนนไทย ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 100000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 2 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท