โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10250175325629

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0255561000657

ทะเบียนเดิม: 3-105-58/62ปจ

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 12156,12160,79143 9 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 15500000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 205 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 10 ก.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท