โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทรัพย์ทวี อินดัสเตรียล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตวัสดุอุปกรณ์พลาสติกในการประกอบกล่องลัง อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740009325629

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรัพย์ทวี อินดัสเตรียล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทรัพย์ทวี อินดัสเตรียล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745548002884

ทะเบียนเดิม: จ3-53(3)-1/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตวัสดุอุปกรณ์พลาสติกในการประกอบกล่องลัง

สถานที่ตี้ง: 40/9 9 อยู่เจริญ 6 เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05303

เงินทุน: 20700000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 255.5 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท