โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ด้า ยุ่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-41(2)-3/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ด้า ยุ่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ด้า ยุ่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745560009222

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

สถานที่ตี้ง: 18/59 5 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04102

เงินทุน: 58620000 บาท

คนงาน: 51 คน

แรงม้า: 474.29 แรงม้า

TSIC: 28230

วันที่ใบอนุญาต: 19 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 46120000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 12500000 บาท