โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซีเอส โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(2)-73/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเอส โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีเอส โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

สถานที่ตี้ง: 25/14 7 สุขสวัสดิ์ 78 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 28000000 บาท

คนงาน: 16 คน

แรงม้า: 210.11 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 11 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 8000000 บาท