โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(12)-2/57ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน

สถานที่ตี้ง: 99/6 10 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-338-378-9

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 140000000 บาท

คนงาน: 77 คน

แรงม้า: 2537.91 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 9 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 60000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 80000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท