โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซิตี้อาร์ตอลูมิเนียมเวอร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำของชำร่วยอลูมิเนียม โดยการชุบโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(10)-10/61สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิตี้อาร์ตอลูมิเนียมเวอร์ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิตี้อาร์ตอลูมิเนียมเวอร์ค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำของชำร่วยอลูมิเนียม โดยการชุบโลหะ

สถานที่ตี้ง: 923 7 ชวาล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06410

เงินทุน: 800000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 54.27 แรงม้า

TSIC: 25921

วันที่ใบอนุญาต: 11 ก.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 250000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท