โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซันย่า ไฟน์ดื้งส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบของเครื่องประดับ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-84(1)-3/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันย่า ไฟน์ดื้งส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันย่า ไฟน์ดื้งส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตส่วนประกอบของเครื่องประดับ

สถานที่ตี้ง: 25/89 12 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08401

เงินทุน: 13500000 บาท

คนงาน: 19 คน

แรงม้า: 84.82 แรงม้า

TSIC: 32120

วันที่ใบอนุญาต: 4 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท