โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ บึงกาฬ 43170

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-52(3)-6/55บก

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 – โซ่พิสัย-พรเจริญ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 43170 –

โทรศัพท์: 05203

โรงงานประเภท: 115000000

เงินทุน: 37 บาท

คนงาน: 2127.3 คน

แรงม้า: 25191 แรงม้า

TSIC: 15 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 15000000

มูลค่าที่ดิน: 50000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท