โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ชิน ยอง ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโลหะ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200210525624

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิน ยอง ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิน ยอง ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205541003626

ทะเบียนเดิม: จ3-53(1)-61/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโลหะ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 219043 4 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 51000000 บาท

คนงาน: 90 คน

แรงม้า: 481.7 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 15 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 21000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 25000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท