โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-106-1/57ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105553139120

ประกอบกิจการ: บดย่อยตะกรันเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 394/2 4 – – คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 6000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 497.18 แรงม้า

TSIC: 38000

วันที่ใบอนุญาต: 7 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท