โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฉัตรนภารัตน์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ 333/84-86,169/8 อยู่ที่ นนทบุรี 11110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-59/55นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉัตรนภารัตน์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉัตรนภารัตน์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง และอโลหะอื่นๆ

ประกอบกิจการ: 333/84-86,169/8

สถานที่ตี้ง: 3 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 16370794

เงินทุน: 59 บาท

คนงาน: 166.26 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 8 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 3000000

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 11370794 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท