โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จีเอส อีเลคทรอนิคส์ เมทัล จำกัด

ประกอบกิจการ บด ย่อย พลาสติก และทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-104/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท จีเอส อีเลคทรอนิคส์ เมทัล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จีเอส อีเลคทรอนิคส์ เมทัล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205542003158

ประกอบกิจการ: บด ย่อย พลาสติก และทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 320/2 4 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 52600000 บาท

คนงาน: 17 คน

แรงม้า: 455.29 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 14 พ.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 36000000 บาท